Zapri
Zapri

Nagovor vodstva

Ostri konkurenčni pogoji poslovanja proizvodnih industrij zahtevajo cenovno konkurenčen ter tehnološko optimalen nabor storitev in proizvodov v skladu z najstrožjimi higienskimi in okoljskimi zahtevami ter standardi kakovosti.
Brinox je skozi svojo 30-letno tradicijo uspešno dokazal, da zmore kakovostno uresničiti visoke proizvodne zahteve modernega poslovanja. Z vsakokratno inovativnostjo in fleksibilnim pristopom do naših naročnikov udejanjamo svoje poslanstvo razvijanja visoko-tehnoloških procesnih inovacij na ključ v službi optimizacije proizvodnih sistemov procesnih industrij.

Z novimi izzivi procesnega inženiringa se v Brinoxu soočamo z optimizmom, ki temelji na znanju in strokovnosti ter spoštovanju človeka in njegovih zmožnosti. Hkrati izkazujemo svojo prilagodljivost, saj nismo le v koraku s časom in lokalnim okoljem, temveč zmoremo kompleksne procesne probleme tudi vnaprej predvideti in se nanje hitro in učinkovito globalno odzvati.

Z vami prehodimo celotno pot od problema do celostne procesne rešitve, z namenom razviti procesne izboljšave za nemoteno delovanje vaše proizvodnje kot tudi potrebne konkurenčne prednosti.

Zaupajte nam svoje procesne zahteve in dovolite, da tudi vašim končnim potrošnikom izboljšamo kakovost življenja ter uresničimo popolno pripravljenost vašega podjetja na prihodnje procesne izzive.

Igor Berce, direktor

Zgodovina

Stopinje v času

 • 1983: Razvoj in proizvodnja nerjavnih higienskih ventilov, črpalk in armatur.
 • 1992: Ustanovitev podjetja BRINOX, d.o.o., in selitev v nove prostore v Sori.
 • 1993: Posodobitev proizvodnje higienskih ventilov in črpalk.
 • 1994: Razvoj in patentiranje dvosedežnega mix-proof ventila.
 • 1997: Ustanovitev oddelka za avtomatiko in tehnologijo.
 • 1998: Izdelava prvih celotnih tehnoloških linij ter ustanovitev montažne skupine za nerjavne cevovode in sisteme.
 • 2000: Širitev proizvodnih kapacitet – izgradnja pločevinarne. Po podatkih GZS smo bili v obdobju od leta 1995 do 2000 tretje najuspešnejše podjetje v strojegradnji.
 • 2001: Razširitev na farmacevtsko industrijo.
 • 2002: Farmacevtska izvedba ventilov, črpalk in armatur. Izdelava in montaža sistemov v farmacevtski industriji.
 • 2003: Razvoj sistema sušilnih stolpov in celovitih farmacevtskih sistemov.
 • 2004: Certificiranje podjetja in osebja za izdelavo farmacevtskih procesnih sistemov v skladu veljavnimi smernicami dobre proizvodne prakse (FDA) in TÜV. Certificiranje pooblaščenih preglednikov za NDT kontrolo v EU in ZDA.
 • 2006: Projektiranje in izvedba celotne tehnološke linije za izdelavo injekcijskih raztopin (najbolj zahteven del farmacevtske proizvodnje) z izjemo pakiranja.
 • 2009: Certificiranje po IS0 9001:2008 (TÜV) in EHEDG (dvosedežni higienski ventil). Razstavljanje na mednarodnih sejmih Achema (Frankfurt) in Pharmtech (Moskva).
 • 2010: Pridobitev prvega večjega posla v prehrambni industriji na teritoriju Ruske Federacije.
 • 2011: Certificiranje po ISO 14001. Ustanovitev predstavništva v Moskvi. Razstavljanje na sejmu TechnoPharm v Nürnbergu. Pridobitev prvega večjega posla v farmacevtski industriji na teritoriju Ruske Federacije.
 • 2012: Razstavljanje na sejmu Achema v Frankfurtu. Brinox d.o.o. praznuje 20 obletnico uradnega obstoja, število zaposlenih se povzpne preko številke 100.
 • 2013: Začetek sodelovanja z Novartis Stein - globalnim centrom odličnosti za sterilne produkte in lansiranje novih zdravil. Razstavljanje na dveh mednarodnih sejmih; Powtech v Nürnbergu in Pharmtech v Moskvi.

Filozofija

Poslanstvo

Nudimo unikatne in celovite tehnološke rešitve vodilnim lokalnim in globalnim  podjetjem v farmacevtski in njej sorodnih industrijah. S  tem uresničujemo osebno in strokovno rast zaposlenih v stimulativnem in zahtevnem poslovnem svetu ter podpiramo razvoj lokalnega okolja.

Vizija

V Evropi bomo do leta 2025 postali vodilni ponudnik unikatnih tehnoloških rešitev za farmacevtsko in njej sorodne industrije.

Vrednote

Vrednote zaposlenih  -> pričakovanja kupcev

Natančnost, strokovnost in zanesljivost -> kakovost
Radovednost, navdušenje in samoiniciativnost -> inovativnost
Odzivnost, timsko delo in večopravilnost -> fleksibilnost
Poštenost, spoštovanje, zavzetost ter pripadnost podjetju -> zanesljivost

Poslovna izkaznica

 • Ime družbe: BRINOX inženiring d.o.o.
 • Krajše ime: BRINOX d.o.o.
 • Sedež podjetja: Sora 21, 1215 Medvode
 • Osnovna dejavnost: razvoj, projektiranje, izdelava, montaža in avtomatizacija procesnih naprav in sistemov
 • Direktor: Igor Berce
 • Matična številka: 5673658
 • Davčna številka: SI76790584
 • Osnovni kapital: 1.042.000,00 EUR
 • Družba je registrirana: Okrožno sodišče v Ljubljani, št.vložka: 1/18934/00

Podjetje Brinox d.o.o. ima odprte sledeče bančne račune :

SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
Ajdovščina 004
1000 LJUBLJANA
IBAN : SI56 0312 8100 1008 076
BIC : SKBASI2X

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Šmartinska cesta 140
1000 LJUBLJANA
IBAN : SI56 2900 0005 5506 846
BIC :BACXSI22

SBERBANK banka d.d.
Dunajska cesta 128 A
1000 LJUBLJANA
IBAN : SI56 3000 0000 6533 374
BIC : SABRSI2X

DEUTSCHE BANK
Promenadeplatz 15
80333 München
IBAN : DE75 7007 0024 0223 4268 00
BIC : DEUTDEDBMUC

Organizacijska struktura

Vrhunske rešitve zahtevajo vrhunski tim

Ponosni smo, da več kot polovico naših zaposlenih predstavljajo visoko izobraženi strokovnjaki - inovativni procesni inženirji, konstrukterji, tehnologi in avtomatiki z dolgoletnimi izkušnjami in priznanimi uspehi.

Garancijo ugleda našega podjetja, poleg naših končnih izdelkov in zaposlenih, predstavljajo tudi certifikati uglednih evropskih certifikacijskih hiš (TÜV, EHEDG).

Struktura zaposlenih

Politika kakovosti, okoljska politika, politika varnosti in zdravja pri delu, politika informacijske varnosti

Kakovost je naš osebni podpis

Politiko kakovosti podjetja gradimo najprej doma - znotraj podjetja v odnosu z  zaposlenimi, saj se zavedamo, da se bo le na ta način lahko ustrezno kazala tudi navzven - do družbenega in poslovnega okolja. Do poslovnih partnerjev postopamo na enak način:

 • postavimo se v njihovo situacijo ter prisluhnemo njihovim željam  in potrebam,
 • s svojim delom gradimo zaupanje pri naročnikih,
 • razvijamo dolgoročna partnerstva - učinki na kratki rok niso naš prvi cilj in prioriteta.

Izdelke preizkušamo praviloma trikrat (prvič sami, drugič  z naročnikom ob prevzemu izdelka in tretjič na terenu ob zagonu), z namenom, da preprečimo kakršnokoli možnost napake in dosežemo zadovoljstvo na naši in naročnikovi strani. Ker so naši izdelki večinoma unikatni, je tak nujno tudi naš pristop.

Smo fleksibilni in razvijamo naročnikom prilagojene procesne rešitve, vemo pa in si tudi upamo povedati, kdaj določena tehnična rešitev za naše podjetje zaradi negativnih moralnih ali finančnih posledic ni več sprejemljiva.

Probleme rešujemo posamično in natančno, ne pa skupinsko in približno. Učimo se na napakah ter znotraj in zunaj podjetja širimo dobro prakso. Sodelavci si prizadevamo za medsebojno zaupanje ter medgeneracijsko izmenjavo znanja in dragocenih izkušenj.

Z izvajanjem notranjih presoj stalno spremljamo učinkovitost sistema vodenja kakovosti ter s preventivnimi in korektivnimi ukrepi zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja.

Vsi skupaj, tudi tisti, ki kot zunanji partnerji delajo v našem imenu, smo odgovorni za uresničevanje te politike kakovosti.

Okoljska politika

V podjetju Brinox se zavedamo pomena čistega okolja za človeka, naravo in njuno prihodnost, zato predstavlja politika ravnanja z okoljem sestavni del naše poslovne politike. Ključni dejavnosti podjetja sta inženiring in proizvodnja procesnih sistemov. Ker ima proizvodnja večji neposredni vpliv na okolje, ponuja tudi večje možnosti za trajnostne izboljšave.

Okoljska politika podjetja je politika vseh zaposlenih v organizaciji in poslovnih partnerjev. Predstavlja izhodišče za organizirano zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Za doseganje tega cilja se v podjetju Brinox zavezujemo k stalnim izboljšavam proizvodnih procesov, k nenehnemu dvigovanju okoljske zavesti zaposlenih ter k rednemu spremljanju in spoštovanju okoljevarstvene zakonodaje.

Odgovornost do okolja izražamo z:

 • upoštevanjem zakonskih in drugih zahtev, ki se nanašajo na delovanje družbe,
 • vsakoletnim ocenjevanjem okoljskih vidikov in izdelavo programov za doseganje ciljev za izboljšave le-teh,
 • osveščanjem in dvigovanjem okoljske zavesti zaposlenih,
 • uveljavljanjem okoljske politike pri dobaviteljih, podizvajalcih in ostalih poslovnih partnerjih,
 • nenehnim izboljševanjem sistema ravnanja z okoljem in preprečevanjem onesnaževanja ter
 • vpeljavo sodobnih proizvodnih procesov, ki dosegajo višje standarde v smislu varovanja okolja.

Pridobljeni certifikati:

Politike

Certifikat EHEDG

Kako do nas?

V srcu Evrope

Brinox d. o. o.
Sora 21
1215 Medvode
T: +386 1 361 97 30
www.brinox.si


Prikaži večji zemljevid

S klikom na gumb "Prenesi fotografijo" potrjujem, da bo fotografija po prenosu namenjena le osebni rabi. Fotografija je avtorsko delo Marka Prezlja. Brinox z Markom tesno sodeluje in ga podpira pri njegovem ustvarjalnem delu. Težnja k popolnosti ter predanost namenu in cilju sta skupna Brinoxu in Marku Prezlju.

Prenesi fotografijo x