Zapri
Zapri

Znanost za življenje

Pri razvoju procesnih rešitev uporabljamo moderne znanstvene pristope in sodelujemo s priznanimi domačimi in tujimi raziskovalnimi inštitucijami.

V našem razvojnem oddelku zaposlujemo doktorje znanosti in diplomirane inženirje s področja farmacije, kemijske tehnologije in strojništva, saj se zavedamo, da je za vrhunske dosežke potreben vrhunski tim.

Inženiring

Inženirji izzivov prihodnosti

V postopku procesnega inženiringa zasnujemo zahtevane sestavne komponente in določimo potrebne pogoje delovanja v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

Na željo naročnika sodelujemo tudi v validacijskem postopku vgrajene opreme.

Za vgrajeno opremo pridobimo in vodimo vso potrebno dokumentacijo.

Konceptualni dizajn

Z obvladovanjem sodobne tehnologije in proizvodnih procesov ter visoko usposobljenostjo ekspertnega tima zmoremo vsakokrat zagotoviti potrebno inovativnost pri projektiranju procesnih rešitev za celotne procesne sisteme ali posamezne proizvodne enote in komponente.

V postopku procesnega inženiringa skozi faze konceptualnega dizajna ter bazičnega in izvedbenega inženiringa zasnujemo zahtevane sestavne komponente in določimo potrebne pogoje delovanja procesnih rešitev v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. Na željo naročnika pa tudi sodelujemo v validacijskem postopku vgrajene opreme. 
Za vgrajeno opremo tudi pridobimo in vodimo vso potrebno dokumentacijo.

Bazični inženiring

Osrednje orodje bazičnega inženiringa je natančna opredelitev funkcionalnosti procesnih sistemov in povezav med njimi. Pretočna shema procesa (P & ID diagram) je naša osnova za razvoj nadzornih shem sistema ter fizičnega zaporedja opreme in posameznih sistemov kot tudi izhodišče za nadaljnje varnostne in operativne raziskave.

Izvedbeni inženiring

Izvedbeni inženiring je privilegij posebne vrste. Posamezni procesni rešitvi se ekspertni tim posveti z milimetrsko natančnostjo še preden je implementirana. Na ta način z veliko mero predanosti vsakokrat pomembno zmanjšujemo potencialna procesna tveganja in najdemo pot, da bo rešitev še tako kompleksnih proizvodnih problemov izpolnjevala vse specificirane uporabniške zahteve in da bo skladna z veljavnimi smernicami dobre proizvodne prakse.

Procesni inženiring Konceptualni inženiring Izvedbeni inženiring Zasnova procesne rešitve 3D postavitev reaktorjev 3D postavitev reaktorjev API Sinteza-izometrije API sinteza izometrije API Sinteza-izometrije Terminski plan projekta Tloris postavitve reaktorjev

Proizvodnja in montaža

Kljubujemo procesnim omejitvam

Poleg izvedbenega inženiringa sta posebnosti procesnih sistemov Brinox tudi lastna izdelava in montaža ključnih procesnih komponent za celotne procesne sisteme ali posamezne enote na lokaciji naročnika. Na ta način zagotavljamo kompatibilnost izvedenih personaliziranih procesnih rešitev.

Varjenje 50m3 rezerovarjev CNC rezkanje

Avtomatizacija

Nadzorovani proizvodni parametri

V skladu z zahtevami vašega procesnega sistema zagotavljamo tudi celostno rešitev avtomatizacije, ki:

  • temelji na standardu ISA S88.01 za šaržne procese in smernicah 21CFR part 11 glede elektronskih zapisov in podpisov,
  • temelji na odprtih PLC-SCADA rešitvah,
  • upošteva GAMP 5 smernice življenjskega cikla projekta,
  • uporablja uveljavljene tehnologije procesnega vodenja (Siemens, GE- Fanuc, Microsoft)
  • omogoča poročanje, upravljanje z recepti in povezavo z nadrejenimi MES sistemi na osnovi integrirane SQL podatkovne baze.
Diagram CIP pranja SCADA CIP procesa SCADA mešanja plastičnih mas SCADA priprave praškastih komponent SCADA reaktorja SCADA sistema reaktorjev Zgodovina procesa

Preizkusi in meritve

Vsenivojski nadzor kakovosti

Kakovost je naš osebni podpis, ki predpisuje Brinox procesnim rešitvam dodatne, strožje zahteve glede doseganja kakovostnih standardov.

Nadzor kakovosti na vseh ravneh proizvodnega sistema zagotavljamo znotraj naše službe zagotavljanja kakovosti, katera potencialne napake pri delovanju lastnih proizvodnih komponent vnaprej izloči z medfaznimi in končnimi sistemskimi preizkusi ter meritvami.

Endoskopska kontrola Merjenje hrapavosti površine Merjenje s 3D merilno roko

Validacija

Vedno dosežemo predpisane rezultate

S skrbno načrtovanimi kvalifikacijskimi postopki Brinox poskrbi, da procesni sistemi in enote ustrezajo vsem zahtevanim standardom in predpisom ter izpolnjujejo posamezni URS.

Brinoxove lastne kapacitete testiranja ter strogo nadzorovani plani preizkušanj omogočajo obsežen FAT še pred dobavo opreme, visokokvalificirani Brinoxovi inženirji pa so zagotovilo za uspešen FAT.

Brinox svojim strankam nudi tesno sodelovanje pri validacijskih postopkih ter pri tem ponuja popolno dokumentacijsko podporo, od DQ pa vse do IQ / OQ.

S klikom na gumb "Prenesi fotografijo" potrjujem, da bo fotografija po prenosu namenjena le osebni rabi. Fotografija je avtorsko delo Marka Prezlja. Brinox z Markom tesno sodeluje in ga podpira pri njegovem ustvarjalnem delu. Težnja k popolnosti ter predanost namenu in cilju sta skupna Brinoxu in Marku Prezlju.

Prenesi fotografijo x